Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zostało założone w 1994 roku. Na przestrzeni lat skupiał w swoich strukturach największe przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej. Obecnie Stowarzyszenie grupuje kilkadziesiąt firm o łącznym udziale w rynku przekraczającym 65 procent. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ma na celu popularyzację sprzedaży bezpośredniej, integrację środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią oraz reprezentowanie stanowiska członków Stowarzyszenia w najważniejszych kwestiach dotyczących tej formy działalności gospodarczej. Od wielu lat niestrudzenie Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozwoju rozwoju sektora sprzedaży bezpośredniej.

Cele Klienta
 • budowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i branży w mediach;
 • budowanie wizerunku branży wśród konsumentów;
 • budowanie koalicji z KOL’sami i organizacjami wpływu.
Zakres prac Agncji
 • stałe wsparcie zespołu komunikacyjnego Polskiego Stowarzyszenia;
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi;
 • organizacja corocznych konferencji pod nazwą Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, w ramach których Agencja była odpowiedzialna za całościową organizację wydarzeń

Agencja rozpoczęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej  w styczniu 2010 roku. Współpraca trwała do lutego 2017 roku.

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • budowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i branży w mediach;
 • budowanie wizerunku branży wśród konsumentów;
 • budowanie koalicji z KOL’sami i organizacjami wpływu.

Zakres prac Agencji:

 • Stałe wsparcie zespołu komunikacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w zakresie:
  • przygotowania i opublikowania artykułów sponsorowanych w mediach drukowanych i internetowych;
  • prowadzenia działań media relation w obszarze komunikacji korporacyjnej, w zakres których wchodziło: regularne przygotowywanie, drukowanie i upublicznianie informacji prasowych oraz innych materiałów prasowych, stały kontakt z dziennikarzami, organizowanie spotkań z dziennikarzami, organizowanie wywiadów o charakterze eksperckim z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w takich mediach jak radio, TV, prasa, interenet;
  • Nadzoru nad prowadzeniem badań rynkowych;
  • Prowadzenia działań o charakterze Public Affairs (współpraca z komisjami parlamentarnymi, wybranymi ministerstwami, organizacjami biznesowymi).
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
 • Organizacja corocznych konferencji pod nazwą Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, w ramach których Agencja była odpowiedzialna za całościową organizację wydarzeń, w tym:
  • zapewnienie patronatów honorowych, instytucjonalnych i medialnych;
  • przygotowanie listy gości i ich zaproszenie oraz potwierdzenie obecności (w tym projekcie i wysyłanie zaproszeń);
  • organizacja konferencji prasowych dla dziennikarzy i zapewnienie obecności przedstawicieli mediów;
  • pełen nadzór nad logistyką i stroną techniczną wydarzenia.