Instytut Badań Ekonomicznych

Instytut Badań Edukacyjnych to polski ośrodek interdyscyplinarnych badań naukowych nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce, działający od lipca 1990 roku. Za początek Organizacji uznawany jest rok 1949, kiedy to utworzono Państwowy Ośrodek Oświatowych Prac Programowych i Badań Pedagogicznych. Obecnie Instytut funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jako członek krajowych oraz międzynarodowych projektów wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. W 2017 roku doceniono osiągnięcia naukowe i twórcze Instytutu, przyznając przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kategorię “A”. Wśród pracowników Instytutu znajdują się naukowcy zajmujący się: socjologią, psychologią, pedagogiką, ekonomią, politologią oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Cele Klienta
 • promocja idei uczenia się przez całe życie w kontekście krajowego systemu kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • zwiększenie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
 • upowszechnianie produktów i rezultatów projektu ZSK wśród grup docelowych projektu;
 • stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta w dziedzinie ram kwalifikacji;
 • zmiana świadomości społecznej w zakresie postrzegania ścieżek kariery, podejścia do pozyskiwania kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, zmiana oczekiwań wobec systemu edukacji.
Zakres prac Agncji
 • stałe wsparcie zespołu komunikacyjnego i rzecznika prasowego Instytutu Badań Edukacyjnych ;
 • monitorowanie treści na temat IBE ukazujących się w mediach;
 • organizacja briefingów prasowych we wszystkich miastach wojewódzkich, celem promowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji regionach, a także przybliżenia koncepcji przedsięwzięcia.

Agencja rozpoczęła współpracę z Instytut Badań Edukacyjnych w listopadzie 2018 roku, i trwała ona do listopada 2020 roku.

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • promocja idei uczenia się przez całe życie w kontekście krajowego systemu kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • zwiększenie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
 • upowszechnianie produktów i rezultatów projektu ZSK wśród grup docelowych projektu;
 • stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta w dziedzinie ram kwalifikacji;
 • zmiana świadomości społecznej w zakresie postrzegania ścieżek kariery, podejścia do pozyskiwania kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, zmiana oczekiwań wobec systemu edukacji.

Zakres Prac Agencji:

 • Stałe wsparcie zespołu komunikacyjnego i rzecznika prasowego Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie:
  • doradztwa medialnego i strategicznego, a także planowanie działań komunikacyjnych;
  • stałe działania media relation oparte oparte na bieżących potrzebach dziennikarzy;
  • przeprowadzanie działania follow-up, pozwalające określić zainteresowanie mediów danym tematem;
  • regularne opracowywanie i dystrybuowanie informacji prasowych, materiałów eksperckich, wywiadów z ekspertami IBE, aranżowanie publikacji;
  • prowadzenie konsultacji związanych z materiałem prasowym;
  • organizowanie spotkań z mediami oraz interesariuszami;
 • monitorowanie treści na temat IBE ukazujących się w mediach;
 • organizacja briefingów prasowych we wszystkich miastach wojewódzkich, celem promowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji regionach, a także przybliżenia koncepcji przedsięwzięcia.