Amway

Amway Polska jest jednym ze światowych liderów sprzedaży bezpośredniej na świecie. Na rynku polskim firma istnieje od 1992 r. i od tego czasu zajmuje wiodącą pozycję wśród przedsiębiorstw swojej branży. Jako Agencja prowadziliśmy dla Amway Polska szereg działań z zakresu: komunikacji korporacyjnej, komunikacji produktowej, influencer marketingu i event managementu.

Cele Klienta
 • Zbudowanie wizerunku klienta jako profesjonalnej firmy działającej na rynku usług B2B
 • Walka z negatywnymi stereotypami
 • Promowanie aktywności CSR Klienta (raport AGER, zaangażowanie w zdrowie, wolontariat)
Zakres prac Agncji
 • działania w zakresie komunikacji korporacyjnej
 • działania w zakresie CSR (w tym event management)
 • działania w zakresie komunikacji produktowej

Działania w zakresie komunikacji korporacyjnej

 Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • Zbudowanie wizerunku klienta jako profesjonalnej firmy działającej na rynku usług B2B
 • Walka z negatywnymi stereotypami
 • Promowanie aktywności CSR Klienta (raport AGER, zaangażowanie w zdrowie, wolontariat)

 Zakres Prac:

 • Doradztwo dotyczące strategii komunikacyjnej, przygotowaniem rekomendacji planów działań oraz koordynacja ich wdrażania
 • Budowanie relacji z kluczowymi mediami
 • Budowanie koalicji z KOL’sami i organizacjami wpływu
 • Organizacja wywiadów, konferencji prasowych i seminariów
 • Relacja z wydarzeń specjalnych (maratony, wolontariat)
 • Organizacja i koordynacja działań CSR, współpraca z zaakceptowanymi przez Amway partnerami i organizacjami pozarządowymi
 • Stworzenie strategii komunikacji oraz jej wdrożenie dla Światowego Raportu Amway Global Entrepreneurship Report (AGER 2015)
 • Budowa wizerunku Klienta jako eksperta w dziedzinie przedsiębiorczości

 Rezultaty:

 • Znaczny wzrost wartości korporacyjnej

W ramach PR-u korporacyjnego były organizowane szerokie działania promujące Światowy Raport Amway o Przedsiębiorczości (AGER) podczas opiniotwórczych wydarzeń

 Działania Agencji:

 • Selekcja wydarzeń i wynegocjowanie warunków udziału
 • Wsparcie merytoryczne organizatorów
 • Organizacja udziału w wydarzeniu
 • Zapewnienie oprawy medialnej

Rezultaty:

 • Udział Amway w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu
 • Udział Amway w Bussinesswoman Congress
 • Udział Amway w Polskim Dniu Sprzedaży Bezpośredniej
 • Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Leona Koźmińskiego, organizacjami biznesowymi i rządowymi, KOL’sami, Forum Młodych Lewiatan w celu wypracowania optymalnego kształtu inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i partnerstwo w wydarzeniu

Działania w zakresie CSR (w tym event management)

Organizacja XV Bieg Niepodległości – Amway Polska i NUTRILITE jako oficjalny sponsor

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • Wzmacnianie wizerunku Amway i marki Nutralite w kontekście wspierania sportu, zdrowego stylu życia i odżywiania
 • Zmotywowanie przedsiębiorców i dystrybutorów do identyfikowania się z Amway i Nutrilite
 • Inauguracja współpracy Amway z Fundacją Wychowanie przez Sport i zaangażowania firmy w cykl Dzieciaki z Biegiem Natury

 Działania Agencji:

 • Organizacja imprezy sportowej we współpracy z Prezydentem Warszawy w dniu Święta Niepodległości w 2014 r.
 • W biegu wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 15.000 uczestników
 • Rozgrzewkę na głównej scenie prowadziło 2 trenerów ubranych w t-shirty z logiem Amway

Rezultaty:

 • Wzmocnienie wizerunku firmy w kontekście wspierania sportu, zdrowego stylu życia i odżywiania
 • Wzmocnienie wiarygodności i budowa emocjonalnej więzi konsumentów z Amway i Nutrilite, poprzez kojarzenie obu marek z najlepszych imprez sportowych w Polsce

Działania w zakresie komunikacji produktowej

 Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • Organizacja launchów produktów
 • Umacnianie pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększanie rozpoznawalności marek Amway
 • Zapoznanie wybranych grup docelowych z nowościami produktowymi
 • Przygotowywanie materiałów do mediów oraz wysyłki produktowe
 • Budowanie wizerunku produktów Amway jako stworzonych z dbałością o środowisko naturalne

 Zakres Prac:

 • Umacnianie relacji z dziennikarzami i influencerami poprzez bezpośrednie kontakty – spotkania indywidualne
 • Wysyłki kreatywne, produktowe oraz follow up
 • Udział w konkursach urodowych
 • Bieżący kontakt z dziennikarzami dotyczący zapotrzebowania na materiały produktowe do najbliższych wydań magazynów
 • Launche produktowe/ eventy
 • Współpraca barterowa z mediami

Rezultaty:

 • Ponad 160 publikacji w mediach
 • Znaczny wzrost rozpoznawalności poszczególnych marek w grupach docelowych