Najważniejsza jest dla nas realizacja działań przekuta na efektywność dla Klientów. Nasze strategiczne partnerstwa biznesowe są gwarancją precyzji komunikacji.

Elżbieta Pełka

Co mówią o nas klienci

273

zrealizowane projekty

210 000

publikacje materiałów

65

zdobyte rekomendacje

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Agencja rozpoczęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej  w styczniu 2010 roku. Współpraca trwała do lutego 2017 roku.

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • budowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i branży w mediach;
 • budowanie wizerunku branży wśród konsumentów;
 • budowanie koalicji z KOL’sami i organizacjami wpływu.
Zobacz więcej

Polskie Izba Gospodarcza Czystości

gencja rozpoczęła współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Czystości w październiku 2019 roku, i trwa ona nadal.

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • zwiększenie rozpoznawalności organizacji wśród interesariuszy;
 • wypromowanie działań zrealizowanych przez PIGC – w tym Certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny oraz współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych;
 • zwiększenie liczby członków organizacji;
 • uwypuklenie interesów uczestników branży wśród decydentów.
Zobacz więcej

Instytut Badań Ekonomicznych

Agencja rozpoczęła współpracę z Instytut Badań Edukacyjnych w listopadzie 2018 roku, i trwała ona do listopada 2020 roku.

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • promocja idei uczenia się przez całe życie w kontekście krajowego systemu kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • zwiększenie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
 • upowszechnianie produktów i rezultatów projektu ZSK wśród grup docelowych projektu;
 • stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta w dziedzinie ram kwalifikacji;
 • zmiana świadomości społecznej w zakresie postrzegania ścieżek kariery, podejścia do pozyskiwania kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, zmiana oczekiwań wobec systemu edukacji.
Zobacz więcej
Unipharm

Jako Agencja prowadziliśmy dla firmy UNIPHARM szereg działań z zakresu komunikacji produktowej oraz organizacji eventów.

 • Obszar działań Agencji: komunikacja produktowa
 • Obszar działań Agencji: event management / organizacja konferencji prasowej
Zobacz więcej
Deni Cler

Agencja rozpoczęła współpracę z Deni Cler w listopadzie 2020 r. – w styczniu 2021 współpraca ta została rozszerzona o wszystkie zaawansowane działania digitalowe.

Cele Klienta do zrealizowania przez Agencję:

 • zwiększenie sprzedaży
 • rozszerzanie grup docelowych
 • budowa wizerunku wśród nowych grup docelowych
Zobacz więcej
Amway
ZAKRES PRAC AGNCJI
 • działania w zakresie komunikacji korporacyjnej
 • działania w zakresie CSR (w tym event management)
 • działania w zakresie komunikacji produktowej
Zobacz więcej