Działania z zakresu public affairs ukierunkowane są na budowę oraz utrzymanie trwałych kontaktów z kluczowymi interesariuszami – jednostkami administracyjnymi, przedstawicielami pracodawców, instytucjami pozarządowymi, decydentami. Sposób zarządzania tego typu relacjami znacząco wpływa na wizerunek firm oraz pomaga w ich płynnym zarządzaniu.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje istotne dla naszych Klientów i dbamy o ich interesy. Przyczyniamy się do zrozumienia roli przedsiębiorstw, ich celów i planów w społeczeństwie. Pomagamy naszym Klientom w komunikacji z organami legislacyjnymi, mającymi rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie ich organizacji.

Kompleksowa obsługa PR

Proponujemy kierunek działań oraz starannie dobieramy partnerów, z którymi warto byłoby nawiązać relacje. Kształtujemy opinię publiczną, dbamy o to, by ważne dla naszych Klientów kwestie odpowiednio wyartykułować w dyskusji społecznej. Zwracamy uwagę na problemy prawne i braki legislacyjne, istotne z punktu widzenia naszych Klientów.

Wiemy, że każda sytuacja i każde środowisko biznesowe wymaga indywidualnego podejścia do komunikacji. Dlatego, przede wszystkim, słuchamy Klienta – i wraz z nim ustalamy priorytety i cele. Przygotowujemy strategię dostosowaną do potrzeb i oczekiwań. Korzyści biznesowe osiągane za pomocą praktycznych narzędzi public affairs są znaczne – ich wdrożenie usprawnia proces zarządzania, umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki legislacyjne i pomaga stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju działalności. Od blisko dwudziestu lat nasi specjaliści, kierując się najwyższymi standardami etycznymi, z najwyższą starannością i z pełną determinacją czuwają nad stabilnością biznesu naszych Klientów.

PR Korporacyjny

PR Produktowy

PR Kryzysowy

Public Affairs

Eventy PR

CSR

PR Wewnętrzny

Media Relations

Digital

Social Media

Strategia PR

Zarządzanie marką osobistą