Celem PR-u wewnętrznego jest budowaniu wizerunku firmy w oczach jej pracowników, a jego kluczowym narzędziem – właściwa, obustronna komunikacja z pracownikami, związkami zawodowymi, interesariuszami wewnętrznymi i podwykonawcami.

Skutkiem naszych działań w tym obszarze jest zarówno zbudowanie trwałej, wiarygodnej reputacji przedsiębiorstwa, jak i zwiększenie satysfakcji z pracy jego członków.

Kompleksowa obsługa PR

Komunikacja wewnętrzna powinna być spójna z wizerunkiem firmy – w tej dziedzinie nie ma miejsca na rozbieżności – to pracownicy stanowią trzon organizacji i są jej najważniejszymi ambasadorami. Budowanie reputacji nowoczesnej, rozwijającej się firmy realizowane jest poprzez konkretne działania wewnątrz przedsiębiorstwa – tworzenie przyjaznych warunków pracy, inwestowanie w rozwój pracowników i wychodzenie naprzeciw ich potrzebom. Prowadzimy audyty kontekstowe w organizacjach. Prowadzimy warsztaty z kadrą zarządzającą. Tworzymy raporty, które służą uszczegółowieniu narzędzi używanych w strategii komunikacji. Wspieramy naszych Klientów w dialogu pomiędzy grupami wewnątrz przedsiębiorstwa – zajmujemy się tworzeniem komunikacji kaskadowej, newsletterów, wysyłką mailingów, organizacją komunikatorów, wydarzeń firmowych, programów motywacyjnych, konkursów dla pracowników. Przygotowujemy odpowiedni storytelling wdrażanych procedur. Tworzymy aplikacje informacyjne oraz webinary dla pracowników. Wdrażamy przyjazne, angażujące narzędzia komunikacji, organizujemy przestrzeń do dialogu.

Celem naszych działań jest budowanie wspólnoty i porozumienia w firmie, czego następstwem jest podwyższenie poziomu satysfakcji z pracy. Wychodzimy z założenia, że wzajemny przepływ informacji jest podstawą dobrego zarządzania, a dobra komunikacja wewnątrz firmy kluczowa w budowaniu trwałego, wiarygodnego wizerunku.

PR Korporacyjny

PR Produktowy

PR Kryzysowy

Public Affairs

Eventy PR

CSR

PR Wewnętrzny

Media Relations

Digital

Social Media

Strategia PR

Zarządzanie marką osobistą