Spójny PR korporacyjny charakteryzuje się wielopoziomowością przekazu. Komunikacja w tym obszarze powinna być prowadzona w odniesieniu do wszystkich kluczowych grup odbiorców, a więc uwzględniać kontakt z mediami, interesariuszami, komunikację wewnętrzną firmy, relacje inwestorskie.

Jako agencja zajmujemy się tworzeniem strategicznych przekazów i dystrybuowaniem ich do odpowiednio wybranych grup. Wypracowujemy alianse mediowe, utrzymujemy o relację z kluczowymi z punktu widzenia organizacji liderami opinii publicznej. Promujemy ekspercką pozycję korporacji, dzięki czemu nasi Klienci uzyskują przewagę merytoryczną nad konkurencją.

Kompleksowa obsługa PR

Ze względu na określoną grupę odbiorców treści przekazywane w strategii PR-u korporacyjnego powinny cechować się wysoką zawartością merytoryczną – jest to warunek budowania wiarygodnego wizerunku firmy oraz jej eksperckiego autorytetu. Prowadzenie komunikacji w tym obszarze wymaga wiedzy z konkretnych dziedzin branżowych. Niedopatrzenia w informacjach, błędy lub brak odpowiedniej merytoryki mogą prowadzić do kryzysu wizerunkowego. Dlatego jako agencja zapewniamy naszym Klientom opiekę specjalistów. Wszystkie komunikaty i działania mające utrwalić relacje z otoczeniem instytucji muszą być profesjonalne i rzeczowe.

Dla naszych Klientów prowadzimy audyty dotychczasowego wizerunku firmy, opracowujemy strategię komunikacji korporacyjnej, doradzamy, jak osiągnąć cele strategiczne i pomagamy w ich wdrażaniu. Świadczymy usługi biura prasowego, jesteśmy w nieustannym kontakcie z mediami. Umieszczamy ekspertów w topowych czasopismach i programach telewizyjnych. Przygotowujemy treści na strony internetowe, kanały komunikacyjne i social media firm. Wspieramy komunikację wewnętrzną, organizujemy wydarzenia firmowe. Przygotowujemy raporty, prezentacje, broszury informacyjne. Bieżące działania się realizujemy według założeń długofalowej strategii wypracowywanej i moderowanej wspólnie z Klientem.

PR Korporacyjny

PR Produktowy

PR Kryzysowy

Public Affairs

Eventy PR

CSR

PR Wewnętrzny

Media Relations

Digital

Social Media

Strategia PR

Zarządzanie marką osobistą