Funkcjonując  w określonym otoczeniu biznesowym i społecznym, pozostajemy z nim w ciągłej interakcji, dlatego już na etapie budowania strategii przedsiębiorstwa coraz częściej uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, etyczne i relacje z  grupami interesariuszy.

CSR (Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko zewnętrzne.

Kompleksowa obsługa PR

Wdrożenie modelu CSR przynosi wymierne korzyści o charakterze biznesowym, pomaga ograniczyć nieprzewidziane koszty i wspiera budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Przygotowujemy i realizujemy dla naszych Klientów długofalowe strategie w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Wychodzimy naprzeciw potrzebom otoczenia, a celem naszych działań jest wzrost świadomości marki. Ponadto wspomagamy naszych Klientów we wdrażaniu rekomendowanej przez Komisję Europejską międzynarodowej normy ISO 26000, która zawiera konkretne zalecenia w zakresie dbania o przejrzyste i etyczne działania w obszarze praw człowieka, ład organizacyjny, troskę o środowisko, zaangażowanie społeczne, uczciwe praktyki operacyjne i konsumenckie oraz ochronę pracowników. 

Skuteczna realizacja działań CSR w firmie wymaga zaangażowania pracowników wszystkich szczebli organizacji. Od podstaw moderujemy proces wdrażania dobrych praktyk w firmach: prowadzimy szkolenia z zakresu odpowiedzialnego biznesu, organizujemy kampanie społeczne, zachęcamy do zachowań proekologicznych oraz aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Pozostajemy w ciągłym dialogu z instytucjami. Podejmujemy wszechstronne działania, mające na celu wypracowanie takiego modelu biznesowego, który będzie realizował cele przedsiębiorstwa z jednoczesnym poszanowaniem otaczającego je środowiska. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie wdrażania strategii. Pomagamy tworzyć raporty związane z funkcjonowaniem wprowadzonego modelu, dzięki czemu konsekwentnie budujemy wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i wiarygodnego przedsiębiorstwa.

PR Korporacyjny

PR Produktowy

PR Kryzysowy

Public Affairs

Eventy PR

CSR

PR Wewnętrzny

Media Relations

Digital

Social Media

Strategia PR

Zarządzanie marką osobistą